Nüfus NVİ Adres Kayıt Sistemi Sorgulama

Nüfus NVİ Adres Kayıt Sistemi Sorgulama. Oturduğunuz adres veya kayıtlı olduğunuz adresleri adres.nvi.gov.tr web adresinden sorgulayabilirsiniz.

İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türk Vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesini sağlayan önemli bir e-devlet projesi olan  Adres Kayıt Sistemi güncel adres bilgilerinizi barındırmaktadır.

Adres Kayıt Sistemi’nde kayıtlı mısınız?
Adres Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olup olmadığınızı sorgulayabileceğiniz sayfaya erişmek için ve Adres Kayıt Sistemi’nde kayıtlı olup olmadığınızı sorgulayabileceğiniz sayfaya erişmek için tıklayınız.

Adres Kayıt Sistemi’nin hayata geçirilmesi ile birlikte;

Nüfus sayımların evden yapılma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Adres verilerinin tek merkezden standartlara uygun bir şekilde yönetilmesi ve paylaşılması sağlanmıştır.

Yerleşim yeri bazında güncel nüfusun nitelik ve niceliklerine ilişkin güvenilir istatistiklerin üretilmesi sağlanmıştır.

Adres kayıtlarının doğru tutulmamasından, yanlış adres beyan edilmesinden, bilgi kirliliğinden ya da adres bileşenlerinin çok sık değişmesi sonucu ortaya çıkan adres karmaşası yüzünden oluşan ekonomik kayıplar önlenmiştir.

Seçmen kütüklerinin oluşturulması ve güncelleştirilmesindeki ek maliyet yükü ortadan kalkmıştır.

Sağlık, eğitim, vb. kamu hizmetleri sistem üzerinde tutulan veriler kullanılarak zaman ve maliyet efektif bir şekilde planlanmaya ve uygulanmaya başlanmıştır.

Tahsilatlar için gönderilen tebligatların ilgilisine adres eksikliği nedeniyle geç ulaşması ya da hiç ulaşmamasından kaynaklanan gelir kaybı ve kaçaklar önlenerek vergi gelirlerinin artırılması sağlanmıştır.

Kent bilgi sistemlerinin alt yapısında kullanılması sağlanmıştır.

Kamu yatırımlarının planlanması ve uygulanması gerçek veriler ışığında olacağından kayıp ve kaçaklar önlenmiştir.

(Visited 52 times, 1 visits today)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir